سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تبلیغات

فقط یک گناه!!!

 

 

دعا پشت دعا برای آمدنت،
گناه پشت گناه برای نیامدنت،
دل در گیر میان این دو انتخاب
کدام آخر؟
آمدنت یا نیامدنت؟
طرح ترک میلیونها گناه
جهت تعجیل در ظهور حضرت،
سهم ما تفکر در خود
و ترک یک گناه......

آمدنش قطعیست .. برای تعجیل در ظهورش صلوات.

ثامن تم:اندکی تامل...