سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تبلیغات

دیدار آقا با اساتید دانشگاه

رهبرانقلاب:در این 12سال رشد علمی نسبت به قبل 16برابر شده/هنوز از خط مقدم علمی در دنیا عقب هستیم/نگذارید این حرکت علمی کشور از دور بیفتد، هیچ مانعی نباید بتواند ما را از رشد باز بدارد.  

                        

                                         

 

مراد ما از پیشرفت، پیشرفت با الگوی غربی نیست. دستور کار قطعی جمهوری اسلامی،پیشرفت با الگوی ایرانی و اسلامی است/پیشرفت غربی بر پایه ظلم و استعمار کشورهای دیگر بنا شده است.